Privacy beleid

 

1) INLEIDING EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Umsera b.v., Mail: info@umsera.com De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar de siteserver verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/link van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

3) COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde "sessiecookies"), in sommige gevallen blijven deze cookies langer op uw apparaat staan en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval vindt u de bewaartermijn in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website kan worden beperkt.

4) CONTACT MET ONS OPNEMEN

4.1 WhatsApp Business

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp ter gelegenheid van een specifieke transactie (bijv. een geplaatste bestelling), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO om uw verzoek te verwerken en erop te reageren. Op basis van dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om verdere gegevens (ordernummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u onze WhatsApp-contactpersoon gebruikt voor algemene vragen (bijv. over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gewenste informatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Het wordt niet doorgegeven aan derden.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang heeft tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers verzendt die zijn opgeslagen in het adresboek naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van ons WhatsApp business-account gebruiken we een mobiel apparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van die gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a DSGVO wanneer hij de app voor de eerste keer op zijn apparaat gebruikt door de WhatsApp-gebruiksvoorwaarden te accepteren. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit verband uitgesloten.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacy beleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Als onderdeel van de bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS is de provider toegetreden tot het EU-US Data Privacy Framework, dat de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4.2 In het kader van het contact met ons opnemen (bijv. via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verwerkt – uitsluitend met het oog op de verwerking en het beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover noodzakelijk voor dit doel.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens nodig zijn om een account te openen, vindt u in het invoermasker van het bijbehorende formulier op onze website.

Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres van de verantwoordelijke persoon. Na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle via het account gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel bewijzen en er geen legitiem belang is van onze kant bij verdere opslag.

6) GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

6.1 Abonnement op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uitdrukkelijk uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Daarbij slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de Internet Service Provider (ISP) en de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor vergelijkbare goederen of diensten, zoals die al zijn gekocht, uit ons assortiment per e-mail. Voor dit doel hoeven we geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen in overeenstemming met § 7 lid 3 UWG. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel met werking voor de toekomst door de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd, hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING

7.1 Voor zover nodig voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO.

Als we u op basis van een overeenkomstig contract updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten, verwerken we de contactgegevens die u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling (naam, adres, e-mailadres) om u persoonlijk te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) over aankomende updates binnen de wettelijk bepaalde periode. inlichten. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dat nodig is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betalingsgegevens (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met de provider en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarvoor de aanbieder vooruitbetalingen doet (zoals factuur of aankoop op afbetaling of automatische incasso), wordt u ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over een alternatief betaalmiddel, indien van toepassing) tijdens het bestelproces te verstrekken.

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen, worden deze gegevens door ons doorgestuurd naar de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO met het oog op een kredietcontrole. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalervaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betaaloptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of oninbare vorderingenrisico's.

Naast interne criteria in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG kunnen ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus worden opgenomen voor de beslissing in het kader van de beoordeling van de aanvraag:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
-PayPal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee u een vooruitbetaling doet, worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betalingsgegevens (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met de provider en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarvoor wij vooraf betalen, wordt u ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing, gegevens over een alternatief betaalmiddel) te verstrekken tijdens het bestelproces.

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te beschermen, worden deze gegevens door ons doorgestuurd naar de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO met het oog op een kredietcontrole. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalervaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betaaloptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of oninbare vorderingenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify Betalingen

Een of meer online betaalmethoden van de volgende provider zijn beschikbaar op deze website: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betalingsgegevens (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met de provider en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

8) WEBANALYSEDIENSTEN

Google (universele) analyses

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk is.

Wanneer u de website bezoekt, plaatst Google (Universal) Analytics standaard cookies, die als kleine tekstmodules op uw apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google met de laatste cijfers wordt ingekort om directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt naar de servers van Google verzonden en daar verwerkt. Het is ook mogelijk om gegevens over te dragen aan Google LLC in de VS.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden en ingekort als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics worden gedurende een periode van twee maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het instellen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics is te vinden onder https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografische kenmerken Google (Universal) Analytics maakt gebruik van de speciale functie "demografische kenmerken
" en kan deze gebruiken om statistieken te maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Dit wordt gedaan door advertenties en informatie van derden te analyseren. Dit maakt het mogelijk om doelgroepen te identificeren voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden gedurende een periode van twee maanden na opslag verwijderd.

Google Signals Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan Google Signals
op deze website worden gebruikt om cross-device rapporten te maken. Als u gepersonaliseerde advertenties heeft geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google, onder voorbehoud van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, alleen statistieken. Als u de analyse tussen apparaten wilt stoppen, kunt u de functie 'Gepersonaliseerd adverteren' uitschakelen in uw Google-accountinstellingen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Ga voor meer informatie over Google Signals naar de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

UserID's Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie "UserID's
" worden gebruikt. Als u hebt ingestemd met het gebruik van Google (Universal) Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, een account op deze website hebt ingesteld en met dit account op verschillende apparaten bent inlogd, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS is de provider toegetreden tot het EU-US Data Privacy Framework, dat de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9) RETARGETING/ REMARKETING EN CONVERSIE BIJHOUDEN

Facebook-pixel om aangepaste doelgroepen te maken

Binnen ons online aanbod maken we gebruik van de "Facebook Pixel"-service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook")

Als een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt de URL van onze gekoppelde pagina uitgebreid met een parameter met behulp van "Facebook Pixel". Deze URL-parameter wordt vervolgens ingevoerd in de browser van de gebruiker nadat deze is doorgestuurd door een cookie die is ingesteld door onze gekoppelde pagina zelf.

Enerzijds stelt dit Facebook in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de service om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Aangepaste doelgroepen").

Aan de andere kant kan "Facebook Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers zijn omgeleid naar onze website na het klikken op een Facebook-advertentie en welke uitvoeringsacties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversietracking").

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus het stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het instellen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers garandeert en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen; in deze context kan er ook een overdracht plaatsvinden naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS is de provider toegetreden tot het EU-US Data Privacy Framework, dat de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) PAGINA FUNCTIONALITEITEN

10.1 FontAwesome

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web lettertypen van de volgende provider voor de uniforme weergave van lettertypen: Fonticons, Inc., 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, VS

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven en een directe verbinding tot stand te brengen met de servers van de provider. Daarbij wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, naar de provider verzonden.

De verwerking van persoonsgegevens tijdens het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website. Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

10.2 Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web lettertypen van de volgende provider voor de uniforme weergave van lettertypen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven en een directe verbinding tot stand te brengen met de servers van de provider. Daarbij wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, naar de provider verzonden.

Gegevens kunnen ook worden verzonden naar: Google LLC, VS

De verwerking van persoonsgegevens tijdens het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website. Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS is de provider toegetreden tot het EU-US Data Privacy Framework, dat de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.3  Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Reseller Program)

We werken samen met Google als onderdeel van het programma 'Google Klantenreviews'. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantrecensies van gebruikers van onze website te verzamelen. Na het doen van een aankoop op onze website, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, zullen wij uw e-mailadres naar Google verzenden. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd de koopervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u indient, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Daarnaast wordt uw beoordeling gebruikt voor Google-verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google Klantenreviews kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Google.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS is de provider toegetreden tot het EU-US Data Privacy Framework, dat de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11) RECHTEN VAN DE BETROKKENE

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke persoon met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op gegevens wissing in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken die is verleend in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 AVG.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OP VERDERE VERWERKING ALS WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

12) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of initiatie van een contract en / of er geen legitiem belang van onze kant is bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om te doen gelden Het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.